شات های Frida Gustavsson در شماره زمستان 2010 مجله H&M Magazine

بیان دیدگاه

شات های Frida Gustavsson در شماره زمستان 2010 مجله H&M Magazine

 

بیشتر

Advertisements

کاور مجله Vogue برزیل با عکسی از Raquel Zimmermann

بیان دیدگاه

کاور مجله Vogue برزیل با عکسی از Raquel Zimmermann

شات های Elisa Sednaoui در شماره دسامبر 2010 مجله Vogue روسیه

بیان دیدگاه

شات های Elisa Sednaoui در شماره دسامبر 2010 مجله Vogue روسیه

 

بیشتر

کاور ریانا برای مجله Interview دسامبر 2010

بیان دیدگاه

کاور ریانا برای مجله Interview دسامبر 2010

 

Elle Magazine canada feb 2010 – مجموعه کامل عکس های مجله فشن ال شماره فوریه 2010 کانادا

بیان دیدگاه

Elle Magazine canada feb 2010 – مجموعه کامل عکس های مجله ال شماره فوریه 2010 کانادا

بیشتر

جدیدترین مدل لباس کیف و کفش DKNY 2010

بیان دیدگاه

جدیدترین مدل لباس کیف و کفش DKNY 2010

The Strange: dkny1

بیشتر

جدیدترین مدل های کیف و کفش 2010 پرادا

بیان دیدگاه

Prada Spring / Summer 2010

The Strange: prada1

جدیدترین مدل های کیف و کفش 2010 پرادا

بیشتر

Older Entries